Medlemskaber

 

UN Global Compact

I 2018 blev Rosendahl Design Group A/S medlem af United Nations Global Compact, et initiativ der opstiller 10 generelle principper for virksomheders arbejde med ansvarlighed.

Som medlem af UN Global Compact er vi forpligtet til at integrere de 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i vores strategi og virksomhedskultur.

Vi er også forpligtet til at rapportere til UN Global Compact om vores aktiviteter og fremdrift i den årlige COP (Communication On Progress) rapport.

» Læs mere om UN Global Compact her

UN Global Logo 500X110px

Lyngby Porcelæn, Lyngbyvasen, Lyngby, Rhombe, brudgaranti, stel,

 

amfori BSCI

Rosendahl Design Group samarbejder med forskellige leverandører i mange forskellige lande. Vi ønsker at samarbejde med leverandører, hvor de ansatte arbejder under forhold, der som minimum lever op til leverandørlandets mindstekrav samt internationalt gældende regler, og hvor leverandøren arbejder med løbende forbedringer.

Rosendahl Design Group er medlem af amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), der baserer sit arbejde på en fælles Code of Conduct. Amfori BSCI Code of Conduct indeholder 11 principper f.eks forbud mod børnearbejde, tvangsarbejde, korruption og diskrimination og krav til at sikre arbejdsforhold, medarbejdernes ret til at organisere sig i fagforeninger samt en rimelig arbejdstid og løn.

» Læs mere om amfori BSCI her

» Amfori BSCI Code of Conduct

Amfori Logo 500X110px

Lyngby Porcelæn, Lyngbyvasen, Lyngby, Rhombe, brudgaranti, stel, 

amfori BEPI

Rosendahl Design Group er også medlem af amfori BEPI, der er udgør en ramme for vores producenter til selv at identificere og håndtere miljø- og klimarisici. Producenterne kan også få professionel vejledning til praktisk miljøforbedring igennem amfori BEPI.

Programmet handler om løbende forbedringer og fremskridt indenfor 11 miljøområder lige fra energiforbrug og drivhusgasser til kemikaliestyring.

» Læs mere om amfori BEPI her

Amfori Logo 500X110px

Lyngby Porcelæn, Lyngbyvasen, Lyngby, Rhombe, brudgaranti, stel,

 

 

 

Dansk initiativ for etisk handel

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH), samler førende virksomheder, NGO'er, erhvervs- og brancheorganisationer, offentlige instanser og fagbevægelsen i et unikt netværk.

Rosendahl Design Group er medlem af DIEH fordi vi herigennem kan indgå i en åben og positiv dialog med initiativets øvrige medlemmer om emner relateret til Etisk Handel og bidrage til at finde balancerede løsninger på muligheder, udfordringer og dilemmaer i relation til Etisk Handel.

» Læs mere om Dansk initiativ for etisk handel her

DIEH Logo 500X110px

» Læs mere hvad vi gør

Vi bruger cookies X